Allmänt intergritetspolicy

  • Alla våra rut-tjänster ingår
  • Utbildad personal och egen kontaktperson
  • Med försäkring, utan bindningstid

Allmänt

I denna integritetspolicy anges hur Drott 24 AB samlar in, behandlar, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Policyn beskriver också de rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter

Drott 24 AB , org.nr. 559058-5245, Pyramidbacken1 14175 kungens kurva (”Drott” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter

Personuppgifter från kunder inhämtas muntligen via telefon eller mail alternativt skriftligen via offertförfrågan på vår hemsida. Kunduppgifter kan kompletteras via vårt ekonomisystem Timewave för att inhämta folkbokföringsuppgifter.

Hur länge sparar vid dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi anser är nödvändigt för fakturaunderlag eller framtida bokningar alternativt när du meddelar oss att du ej önskar att vi sparar dina uppgifter längre.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vid bokning av våra tjänster så beroende på tjänst kan vi komma att dela dina personuppgifter med Skatteverket. Du kan även komma att få relevanta utskick från oss beroende på vad för typ av tjänst du anlitat oss för. Du kan avregistrera dig från våra utskick eller meddela oss att du ej önskar få utskick från oss.

Rutiner vid ett dataintrång?

Om ett dataintrång sker där personuppgifter riskeras att lämnas ut till orätta händer ska Drott göra följande åtgärder: – Underrätta Datainspektionen inom 72h efter det att överträdelsen har upptäckts. – Informera våra kunder om intrånget – Dokumentera intrånget och skriva rapport om händelseförloppet. 

Dina rättigheter?

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Uppgifterna lämnas i form av ett utdrag ur vårt register.
Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att vi rättar eller kompletterar dem. Du har under vissa förutsättningar en rätt ”att bli bortglömd”, dvs. att få de personuppgifter vi har om dig raderade.

Ändringar i integritetspolicyn
Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn och den senaste versionen av policyn finns tillgänglig på vår hemsida. Vid mera tekniska frågor om webbplatsen kan företaget happydigital.se kontaktas.

Kontaktuppgifter Om du har frågor om innehållet i denna policy eller om du vill komma i kontakt med oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på Drott 24 AB, Pyramidbcken1, 14175 Kungens Kurva 08-1200 2100, info@drott24.se