Kvalitetspolicy

Varför välja Drott?

  • Utbildad personal med kollektivavtal
  • Våra miljömärkta städmedel ingår
  • Försäkring utan bindningstid
  • 100% nöjd kund-garanti
  • Personlig service

Kvalitetspolicy

Våra kännetecken och konkurrensmedel

Hör serviceberedskap/snabb vikarietäckning/tillgänglighet – Att vi gör lite mer än vad kunderna förväntar sig – God kundvård med ett individuellt anpassat kundvårdsprogram – Dialog med kunden – Ett eget internutbildningssprogram. – Flexibla med snabb om- och uppställning vid nya/förändrade krav och behov – Ett kvalitets- och miljötänkande i hela organisationen.

Vårt kundvårdsprogram

För varje ny kund anpassas ett kundvårdsprogram, som avgör nivån på kundservicen, t ex mötes-frekvens, antal kvalitetskontroller, information & statistik, drift- och underhållsplan mm. Vi har en checklista på vad vi kan erbjuda.

Kvalitetsarbete enl ISO 9001:2000

Vi har infört ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2000. Detta system skall säkerställa att våra tjänster uppfyller kundens krav och behov, men även våra egna interna kvalitetskrav. Kvalitetssystemet finns samlat i en handbok. Vi har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och åtagande beträffande kvalitet. Vi beräknar att certifiera oss under 2:a halvåret 2013.

Kvalitetssystemet enligt ISO fokuseras på en ökande kundnöjdhet och en kontinuerlig minskning av antal fel/misstag/reklamationer. Men kvalitet för oss är mycket mer. Vi vill att företaget utvecklas, har en stadig tillväxt, är lönsamt och inte minst att våra medarbetare är motiverade och trivs med att arbeta hos oss.

Miljöarbete enligt ISO 14001:2004

Vårt miljöarbete skall präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer. Vi har infört ett miljöledningssystem enligt ISO-standarden 14001:2004, som är dokumenterat i en handbok. Vi använder metoder och medel, som tar hänsyn till både  yttre och inre miljö. Vi har fastställt miljöpolicy, övergripande och detaljerade miljömål samt gjort en miljöutredning för att identifiera vår totala miljöpåverkan. Vi beräknar att certifiera oss under 2:a halvåret 2013.

Här är våra policy:

Kvalitetspolicy

Uppfylla kunders krav/behov, i rätt tid, på rätt sätt med hög och jämn kvalitet

Miljöpolicy

Minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser

Personalpolicy

Skapa kompetenta/engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling

Utbildningspolicy

All utbildning skall vara relaterad till mål, verksamhetsplaner och kundnytta

Arbetsmiljöpolicy

Skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador

Jämställdhetsplan

Ett målinriktat jämställdhetsarbete med lika möjlighet till anställning/befordran mm

Drogpolicy

Alkohol/droger ska inte användas. Vi förebygger och motverkar missbruksproblem

Drott24

Varför anlita drott24?

Drott är en städfirma i Stockholm och din helhetsleverantör av städtjänster. Vi erbjuder all form av städning, allt från fönsterputsning, flyttstädning, hemstädning till kontors- och byggstädning.

Vårt mål är att kunna tillgodose alla typer av företag och privatpersoners behov, oberoende av vilken omfattning av städhjälp som sökes. För att göra det enkelt för dig som kund så erbjuder vi både löpande städabonnemang så som regelbunden hemstädning och städning för enskilda tillfällen så som flyttstädning.

De bästa villkoren

Alla anställda har kollektivavtal, pensionsavsättningar och andra förmåner.

Personligt startmöte

Vi kommer tillsammans överens om vilka rum som ska ingå, vad som ska göras och hur du vill ha det gjort.

Städmedel ingår

Vid start får du ett städpaket med microtrasor och moppskaft. Våra städmedel ingår och fylls på när de tar slut.

Din städning kan börja!

Tänk inte mer på strykning och tvätt, att putsa fönster eller rensa ogräs. Använd abonnemangets timmar till samtliga våra rut-tjänster.

Få ett kungligt skinnande hem!

Få en prisuppskattning.